Za cel przypisywany telemonitoringowi stawia się m.in. zapewnienie odpowiednio szybkiej reakcji, pozwalającej ratować życie i zdrowie osób nim objętych. Dzięki wsparciu algorytmów możliwej jest także równoczesne, bezpieczne monitorowanie większej grupy pacjentów w czasie rzeczywistym. Takie usługi pozwalają na prowadzenie poszerzonej diagnostyki, bardziej celową terapię i rehabilitację. Zapewniają również bezpieczeństwo pacjentów, szczególnie tych w grupach wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu na przykład zaburzeń rytmu serca.