W trosce o bezpieczeństwo członków oraz przejrzystość prowadzonej działalności IGMP opracowała zbiór przepisów w formie regulaminów normujących zasady postępowania opublikowanych i udostepnionych wraz ze Statutem działalności Izby zgodnie z obowiązujacym prawem, w tym zakresie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulaminy zawierają zbiory przepisów - pochodna prawa stanowionego - na które składa się zbiór obowiązków, nakazów, zakazów normujących zachowanie się i postepowanie zarówno Izby jak i jej Członków. 

Regulaminy określają wewnętrzne zasady postępowania IGMP w stosunku do swoich Członków oraz podmiotów, z którymi ma i będzie Izba miała do czynienia  od chwili swojego powstania.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminów przed przystąpieniem w poczet Członków po to, aby w przypadku takiej decyzji być świadomym Członkiem, który aktywnie bieże udział w codziennej pracy oraz wytyczaniu kierunków rozwoju IGMP.