IGMP podejmuje się szeregu działań w różnych dziedzinach służby zdrowia i stawia sobie za cel inicjowanie zmian, upowszechnianie zdrowych standardów oraz przybliżanie problematyki właściwej tym obszarom dla środowiska medycznego. 

W tym celu powołano zespoły problemowe, których zadaniem jest opisywanie istniejącego stanu rzeczy oraz opracowywanie rozwiązań z myślą o poprawieniu sytuacji, a przede wszystkim modernizacji poziomu funkcjonowania w poszczególnych tych dziedzinach.

Powołane przez nas zespoły składające się z najwyższej klasy fachowców i lekarzy posiadających wieloletnie doświadczenie w swoich specjalnościach stawiają sobie za zadanie poruszanie kwestii ważnych z perspektywy aktualnej sytuacji, jak i opracowywanie od strony merytorycznej oraz koncepcyjnej i organizacyjno-formalnej rozwiązań zorientowanych w rys długofalowy.

Wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem, przekształceniami, modernizacją oraz legislacyjną stroną są konsultowane z szeregiem doradców oraz specjalistów, a poszczególne  problemy przedstawiane z wnikliwością oraz zaangażowaniem na odpowiednich forach resortowych MZ.

Izba Gospodarcza Medycyna Polska wspiera aktywnie wszystkie działania mające w swoim zamyśle dobro oraz poprawę stanu działania systemu zdrowia w Polsce.

Na obecną chwilę powołane zostały dwa zespoły pracujące w takich domenach jak: Nefrologia oraz Informatyka. W fazie przygotowań jest również Diagnostyka.

Podyktowane jest to potrzebą zajęcia się w pierwszej kolejności tymi właśnie obszarami, gdyż zarówno zmiany technologiczne, jak i organizacyjno-formalno-legislacyjne wymagają działania właśnie na tym odcinku już teraz.

Gorąco zachęcamy wszystkich Państwa do śledzenia publikacji oraz aktualnych opracowań i treści w zakładkach problemowych, a także do dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami, opiniami, a także sugestiami i propozycjami w formie komentarzy wysyłanych na nasz adres poczty komputerowej.

Państwa uwagi będziemy się starali zamieszczać oraz uwzględniać w naszych opracowaniach.

Zawsze jesteśmy do Państwa  dyspozycji pod adresem komputerowym oraz numerami telefonu

 

 

 

TELEMEDYCZNA

 

 

 

INFORMATYCZNA

 

 

 

POZOSTAŁE