inż. Ryszard Olszanowski

 • W latach 1981 - 2012 dyrektor w kilku szpitalach.
 • Wykładowca z zakresu polityki zdrowotnej i ekonomiki zdrowia. Autor wielu publikacji i projektów doradczych z tego zakresu.
 • Konsultant i doradca komisji sejmowych i Ministerstwa Zdrowia w zakresie rozwiązań prawnych i organizacyjnych w ochronie zdrowia.
 • Współtwórca pierwszej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i innych aktów prawnych.
 • Członek Komitetu Sterującego projektem P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
 • Zastępca Kierownika projektu unijnego „KigMed.eu - Inkubator Innowacyjnych Technologii Dla e-Medycyny” w Krajowej Izbie Gospodarczej.
 • Członek założyciel Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej „STOMOZ” (1990 r.) i jego pierwszy Sekretarz Generalny.
 • Od roku 1991 do chwili obecnej w Zarządzie Centrum Edukacji i Doradztwa Służby Zdrowia.
 • Od 2001 r. do chwili obecnej Wiceprzewodniczący Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Od 1995 do 2013 r. Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Medycyna Polska
 • Od 2013 r. Prezes Izby