Szanowni Państwo,

Z inicjatywy organizatorów prywatnego sektora usług medycznych powołano w 1995 roku Izbę Gospodarczą Medycyna Polska. IGMP jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej i ściśle z nią współpracuje.

Zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych z dnia 30.04.1989 r. Izba Gospodarcza Medycyna Polska jest uprawniona do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć w 
przygotowaniu i ocenie wdrażania aktów prawnych w zakresie swojej działalności.

IGMP zrzesza podmioty gospodarcze - osoby prawne prowadzące działalność w sferze wytwórczej, handlowej i usługowej związanej z ochroną zdrowia. Ze względu na konieczność oparcia działalności własnych zakładów opieki zdrowotnej na rachunku ekonomicznym członkowie Izby dostrzegają wady przyjętych i proponowanych rozwiązań ustawowych oraz wynikające z tego zagrożenia dla systemu ochrony zdrowia, a w konsekwencji dla równowagi budżetu państwa. 

Biorąc pod uwagę ograniczone fundusze przeznaczone w budżecie państwa na ochronę zdrowia, odpowiadające w przeliczeniu na jednego obywatela poziomowi finansowania w krajach rozwiniętych z początku lat siedemdziesiątych, IGMP zwraca szczególną uwagę na konieczność optymalnego wykorzystania tych środków. 

Działalność Izby Gospodarczej Medycyna Polska:

 • prace w Komitecie Prywatyzacji Krajowej Izby Gospodarczej i Komitecie Polityki Gospodarczej KIG,
 • opiniowanie w Krajowej Izbie Gospodarczej zmian systemowych w ochronie zdrowia,
 • dyskusje nad zintegrowanym systemem kompleksowej oceny stanu zdrowia pacjenta,diagnozowania i kosztów leczenia,
 • opracowanie wspólnego stanowiska w sprawach podatkowych,
 • udział w pracach komisji ds. zmian w prawie dotyczącym przekształceń własnościowych oraz w opiniowaniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
 • ocenę programów PHARE przeznaczonych dla organizacji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • udział w opracowaniu w MZiOS standardów świadczeń kontraktowanych przez kasy chorych,
 • współpracy z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego "TERAZ POLSKA" .

Szkolenia, konferencje i dyskusje publiczne: 

 • wraz z Polsko-Amerykańskim Centrum zaradzania i Szkołą Główną Handlową zorganizowane zostały warsztaty menadżerskie. Uczestnicy kursu otrzymali certyfikat SGH i Uniwersytetu w Minnesocie USA. 
 • byliśmy współorganizatorami Forum Dyskusyjnego na temat "Systemowe rozwiązania w Opiece Zdrowotnej". 
 • wzięliśmy udział w seminarium "Forum reformy opieki zdrowotnej" zorganizowanym przez Instytut Spraw Publicznych.
 • wraz z redakcją miesięcznika "Gabinet Prywatny" byliśmy współorganizatorem spotkania "II Forum Lekarzy Prywatnych". 
 • przygotowaliśmy cykl seminariów nt. "Pacjent - Usługodawca-Lekarz-Prawo-Ubezpieczenia - Finanse".
 • uczestniczyliśmy w konferencji Polskie Zdrowie '99 pt. Nowa Rzeczywistość - Bilans Otwarcia".

Zapoznajcie się Państwo również z naszymi PUBLIKACJAMI 

Zapraszamy do udziału w pracach Izby 

Ryszard Olszanowski
PREZES IZBY