Bezpieczeństwo seniorów dzięki opaskom telemedycznym – Program Korpus Wsparcia Seniorów

Korpus Wsparcia Seniorów” to nowy program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,  mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych w ich miejscu zamieszkania. Każda gmina może przystąpić do programu i zadbać o komfort i bezpieczeństwo seniorów.

W ramach programu realizowane są dwa moduły działań:

Moduł I
– świadczenie usług uzależnionych od czynników ludzkich, takich jak:

wsparcie społeczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne, wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Moduł II
– zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez opaski bezpieczeństwa wraz z systemem teleopieki, wyposażonych następujące funkcje:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
 • funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką

Moduł II pozwala na całodobową opiekę nad seniorem. Dzięki zastosowaniu technologii, jego działanie nie jest uzależnione od czynników zewnętrznych, dlatego to najlepszy wybór w opiece senioralnej.Rozwiązanie teleopieki powinno jak najlepiej służyć seniorom i ich bezpieczeństwu, dlatego niezwykle ważny jest wybór zaufanego wykonawcy i kierowanie się przede wszystkim kryteriami jakościowymi.

Jakie kryteria wziąć pod uwagę, wybierając wykonawcę teleopieki? 

 • czy wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług teleopieki i dostawie opasek teleopiekuńczych powyżej 3 lat dla minimum 10 samorządów?
 • potwierdzenie zatrudnienia min. 10 ratowników medycznych w telecentrum
 • certyfikaty zabezpieczające jakość wyrobu takich jak deklaracja wyrobu medycznego, czy certyfikaty dot. zabezpieczenia danych:  ISO/IEC 27017:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013
 • prostota produktu –  maksymalnie jeden przycisk oznaczony językiem Braille’a na obudowie (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

Jak aplikować do programu?

Do programu może przystąpić każda gmina, która podejmie uchwałą program osłonowy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Rekomendacje.

Wybór Wykonawcy, który posiada ugruntowaną pozycję na rynku teleopieki, oraz posiada własne telecentrum medyczne.
Wymaganie referencji od Wykonawcy z kilku wykonywanych usług teleopieki trwających minimum 1 rok.
Wybór polskich producentów, żądanie certyfikatów potwierdzających jakość wyrobu np. deklaracji zgodności wyrobu medycznego, czy certyfikatów ISO 27017.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe Teleopieka

Formularz ofertowy KWS