IGMP stoi na stanowisku, że w działalności publicznej, handlowej oraz politycznej należy kierować się zasadą przestrzegania i poszanowania Prawa, regułą Zdrowego Rozsądku oraz Zasadą Złotego Środka. 

Nie można jednak przestrzegać Prawa bez jego znajomości. Tak więc Portal Izby Gospodarczej Medycyna Polska wychodzi naprzeciw wszystkim swoim Członkom oraz Sympatykom, którzy chcieliby sięgnąć do źródła i udostępnia niektóre przydatne Normatywy Prawne. 

W szczególności jest to aktualne w przypadku procesu modernizacji w Zakładach Opieki Zdrowotnej. 
Modernizacja zarówno w zakresie informatyki, telekomunikacji, czy też ochrony danych osobowych i procedur wymaga znajomości aktualnie obowiązujących przepisów, ustaw oraz rozporządzeń. Dlatego jest tak ważne, aby czuwać nad zgodnością formalno-prawną wprowadzanych rozwiązań w odniesieniu do wszystkich obszarów działalności.

Zamiarem IGMP jest dołączanie coraz to nowych opracowań, tak aby sięganie do nich w razie potrzeby było łatwe i wygodne.