Jak Polska staje się championem w obszarze MedTech?

with Brak komentarzy

Jak Polska staje się championem w obszarze MedTech?

Prezes Izby Gospodarczej, Ryszard Olszanowski w dniu 18 października br. był prelegentem wydarzenia “Jak Polska staje się championem w obszarze MedTech?”. W kręgu zainteresowania uczestników znalazły się tematy związane z polską technologią telemedyczną, certyfikacją medyczną urządzeń do teleopieki, jak również refundacją usług teleopieki, koniecznością wyznaczenia standardów oraz certyfikacji wyrobów medycznych w kontekście bezpieczeństwa pacjentów.


Uczestnicy wydarzenia mogli posłuchać dyskusji z udziałem między innymi Michała Kramarza (Google), Ryszarda Olszanowskiego (Izba Gospodarcza), Jakuba Chwiećko (lekarz, innowator), Magdaleny Kołodziej (Fundacja My Pacjenci) oraz Edyty Kocyk (SiDLY), w trakcie której poruszono istotne zagadnienia bezpieczeństwa wyrobów i usług medycznych.


Sektor MedTech (technologii medycznych) stanowi kluczowy obszar innowacji oraz inwestycji, który ma potencjał znacząco poprawić opiekę zdrowotną i jakość życia pacjentów na całym świecie. Certyfikowana technologia medyczna, oparta na zaawansowanych algorytmach i sztucznej inteligencji, to bez wątpienia przyszłość opieki społecznej i zdrowotnej, która staje się bardziej efektywna i dostępna dla wszystkich grup pacjentów."Jeżeli dodajemy telemedycynę, trzeba do tego wnieść jakieś ograniczenia. Jakąś pewność tego, że to co nosimy na ręku zadziała poprawnie, jest bezpieczne z punktu widzenia nie tylko pacjenta, ale także systemu. Jeśli w systemie wywołamy niepoprawne, niepotrzebne alarmy to zatkamy ten system. Certyfikacja medyczna pozwala zadziałać w ten sposób, że alarm jest zidentyfikowany jako faktyczne zagrożenie, warte tego, żeby podjąć stosowna interwencję" – mówił podczas debaty Ryszard Olszanowski.


Opaska telemedyczna, którą podczas wydarzenia zaprezentowała firma SiDLY, członek Izby, pozwala na szybszą diagnostykę, skuteczniejsze leczenie oraz stałe monitorowanie parametrów pacjentów, przynosząc korzyści zarówno personelowi medycznemu, jak i samym użytkownikom. Co najważniejsze, opaska SiDLY, jako pierwsza w Europie uzyskała status wyrobu medycznego w klasie IIa, co stanowi potwierdzenie wykonywania przez nią wiarygodnych pomiarów parametrów życiowych pacjentów.


„Status wyrobu medycznego oznacza, że pomiary tętna i saturacji wykonywane przez opaskę SiDLY dają rzetelne wyniki, umożliwiające podjęcie decyzji medycznych i wdrożenie odpowiedniej procedury diagnostycznej, ratunkowej lub stałej opieki” – wyjaśnia Edyta Kocyk, Prezes i Założycielka SiDLY - “To nie tylko osiągnięcie firmy SiDLY, ale też kamień milowy w rozwoju rynku MedTech w Europie, który może skierować nas w kierunku bardziej dostępnej, oszczędnej a jednocześnie efektywnej opieki zdrowotnej i społecznej” - dodaje Edyta Kocyk podczas rozmowy po debacie.

 

 

 

 

 

Z pewnością debata to jedynie początek dyskusji i działań o wysokiej jakości wyrobach i usługach medycznych w zdalnej opiece senioralnej i pacjenckiej.

 

 

Podczas wydarzenia prezentowany był również raport nt. teleopieki, który do pobrania jest tu:

Najnowszy raport teleopieki q1-q3 2023