Jak wykorzystać potencjał telemedycyny w diabetologii?

with Brak komentarzy

    Jak wykorzystać potencjał telemedycyny w diabetologii?

   Cukrzyca stanowi istotny problem zdrowotny społeczeństwa XXI. w. – prognozy WHO wskazują, że liczba chorych na świecie w 2040 r. może wzrosnąć nawet do ok. 640 mln osób. Specyfika choroby (w tym jej przewlekły charakter) wymaga zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem, która umożliwi zarówno zapobieżenie ostrym powikłaniom cukrzycy, jak i wpłynie pozytywnie na długość i jakość życia chorego. Odpowiedzią na powyższe wyzwanie jest telemedycyna, której odpowiednie wykorzystanie może wpłynąć pozytywnie na proces sprawowania opieki nad pacjentem z cukrzycą.

           Pacjenci korzystający z rozwiązań telemedycznych mogą uzyskać wysokojakościowe wsparcie w ramach zdalnego monitorowania glikemii, teleporady czy też teleedukacji. Wdrożenie telemedycyny jako integralnego elementu opieki diabetologicznej może generować szereg korzyści dla pacjenta (umożliwienie szybkiego kontaktu z profesjonalistą medycznym bez konieczności wizyty w gabinecie), świadczeniodawcy (optymalizacja pracy personelu medycznego) oraz płatnika publicznego (ograniczenie wydatków związanych z powikłaniami cukrzycy). Niestety, pomimo szeregu korzyści związanych ze stosowaniem rozwiązań telemedycznych w diabetologii – ich udział w systemie opieki zdrowotnej wciąż nie jest wystarczający.

        Z uwagi na możliwość, zasadność oraz potrzebę, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza we współpracy z ekspertami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz przedstawicielami środowiska pielęgniarstwa diabetologicznego, opracowała raport specjalistyczny Jak wykorzystać potencjał telemedycyny w diabetologii?. W publikacji dokonana została przekrojowa ocena poszczególnych aspektów stosowania telemedycyny, oscylująca wokół 5 zasadniczych filarów:  świadomość, jakość, dane medyczne, finansowanie oraz aspekty prawno-systemowe. Wraz z analizą poszczególnych zagadnień, w raporcie wskazane zostały propozycje zmian systemowych, których wdrożenie umożliwi szersze wykorzystanie telemedycyny w opiece diabetologicznej.

       Publikacja uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz patronaty: Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Fundacji Cukrzyca a Zdrowie, Fundacji Słodziaki, Fundacji Nadzieja dla Zdrowia, Izby Gospodarczej Medycyna Polska, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Forum e-Zdrowia, Pracodawców RP i Polskiej Federacji Szpitali.

Raport powstał we współpracy z partnerami strategicznymi: Abbott, Grupa NEUCA, Medtronic, PZU Zdrowie, oraz partnerami wspierającymi: Comarch Healthcare, LUXMED, Roche, Medicover, Diagnosis, Diabetica.

Wraz z raportem przygotowane zostało zestawienie case study, w którym partnerzy publikacji przedstawili swoje dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu rozwiązań telemedycznych w opiece diabetologicznej.

  

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem¸ case study oraz pozostałymi materiałami, dostępnymi na stronie: www.telediabetologia.info.

 

Leave a Reply