Konferencja Telemedyczna pt. „Telemedycyna w kompleksowej opiece nad chorymi z niewydolnością serca. Szanse i wyzwania”

with Brak komentarzy

„Telemedycyna w kompleksowej opiece nad chorymi z niewydolnością serca. Szanse i wyzwania”

W dniu 06.12.2019 r. odbyła się konferencja Telemedyczna pt. „Telemedycyna w kompleksowej opiece nad chorymi z niewydolnością serca. Szanse i wyzwania”, organizowana przez Instytut Kardiologii. Konferencja była pierwszym podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w ramach programu badawczego finansowanego z grantu pozyskanego z NCBiR w ramach konkursu STRATEG-MED.

Leave a Reply