Wystawa: Polska w Iranie

with Brak komentarzy

 

 

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY

POLSKIEJ WYSTAWY W IRANIE „POLAND – IRAN 2019”
TEHERAN: 20-25 STYCZNIA 2019

1.0.0. ORGANIZATORZY

1.1.0. Silesia Chamber of Commerce Ltd.
Polska, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.: + 48 71 707 11 52
Fax: + 48 71 707 12 87
E-mail: biuro@scc.org.pl  lub office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl
1.2.0. Alborz Business Chamber of Commerce, Industry, Mining and Agriculture (ACCIMA).
1.3.0. Tehran Exhibition Center
Przy poparciu i współpracy:
1.4.0. Ambasada RP w Teheranie
1.5.0. Ambasada Iranu w Warszawie
1.6.0. Biuro Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji w Teheranie

2..0.0. PROGRAM RAMOWY

Dzień pierwszy: 19 stycznia 2019, sobota:
– Wylot z Warszawy do Teheranu.
– Przylot na lotnisko międzynarodowe IKA Airport, transfer do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny.

Dzień drugi: 20 stycznia 2019, niedziela:
– Śniadanie w hotelu.
– Przejazd do Karaj i spotkania B2B z firmami irańskimi.
– Spotkanie z przedstawicielem Teherańskiego Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) na temat warunków i zasad
polsko-irańskiej wymiany handlowej oraz współpracy gospodarczej.
– Kolacja w gronie własnym, powrót do hotelu.

Dzień trzeci: 21 stycznia 2019, poniedziałek:
– Śniadanie w hotelu.
– Praca na stoiskach – aranżacja i przygotowania stoisk do wystawy.
– Kolacja w gronie własnym.

Dzień czwarty: 22 stycznia 2019, wtorek:
– Śniadanie w hotelu.
– Rozpoczęcie wystawy – rozmowy z partnerami irańskimi.
– Uroczyste otwarcie wystawy z zaproszonymi gośćmi – druga połowa dnia.
– Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.

Dzień piąty: 23 stycznia 2019, środa:
– Śniadanie w hotelu.
– Całodzienna praca na targach – rozmowy robocze z partnerami irańskimi.
– Kolacja w gronie własnym.

Dzień szósty: 24 stycznia 2019, czwartek:
– Śniadanie w hotelu.
– Praca na targach dokończenie rozmów.
– Zakończenie wystawy
– Kolacja w gronie własnym.

Dzień siódmy: 25 kwietnia 2019, piątek:
– Śniadanie w hotelu.
– Demontaż wystawy i dokończenie rozmów z partnerami irańskimi.
– Uroczysta kolacja pożegnalna
– Powrót samolotem do Warszawy.

3.0.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
Do chwili wyczerpania miejsc – liczba uczestników ograniczona.

4.0.0. KOSZTY WYSTAWOWE I OSOBOWE.
4.1.0. W SKŁAD KOSZTÓW WYSTAWOWYCH  WCHODZĄ:
A. Specjalne, dodatkowe spotkania B2B pierwszego dnia imprezy według programu.
B. Stoisko wystawiennicze o powierzchni: 3x4m = 12m2, z logo uczestnika, wyposażone standardowo w ekran LCD 40″,
okrągły stół, szafka w postaci lady, 3 krzesła, indywidualne oświetlenie, siła 220-230V, WiFi.
C. Wpis do katalogu wystawców polskich – uczestników wystawy.
D. Pomoc w aranżacji stoiska.
E. Zaproszenie potencjalnych partnerów irańskich z całego Iranu na podstawie kryteriów zawartych w formularzu
zgłoszeniowym.
F. Tłumacze anglojęzyczni podczas  spotkań B2B.
G. Konsultacje na temat rynku irańskiego.
H. Materiały informacyjne i identyfikatory.
I. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów.
J. Pomoc przy rozmowach z partnerami irańskimi.

4.1.1. Koszt za 1m2 stoiska = 295Euro/m2 – stoisko minimalne 12m2.
4.1.2. Całkowity koszt minimalnego stoiska firmowego 12m2 = równowartość 3540Euro.

4.2.0. KOSZTY OSOBOWE OBEJMUJĄ:
A. Wizy do Iranu.
B. Ubezpieczenie NW.
C. Przeloty: Warszawa – Teheran – Warszawa.
D. Transfery uczestników na miejscu w ramach realizowanego programu.
E. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Teheranie*****.
F. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Iranie w ramach realizowanego programu.
G. Zwiedzanie Teheranu.
H. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu.

Całkowite koszty osobowe obejmujące powyższe składniki od A  do H =  1695Euro.

4.2.1. KOSZTY OSOBOWE SĄ PODZIELONE NA DWA PAKIETY (WARIANTY) A i B DO WYBORU:

4.2.2. PAKIET PEŁNY (WARIANT) A – obejmujący wszystkie pozycje opisane w p. 4.2.0. = 1695Euro.

4.2.3. PAKIET INDYWIDUALNY (WARIANT) B – przeloty i zakwaterowanie we własnym zakresie i obejmuje:
A. Wizy do Iranu.
B. Ubezpieczenie NW.
C. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu.
D. Uroczyste kolacje na warunkach do indywidualnego uzgodnienia według opłat ogólnych.
Koszt całkowity = 80Euro

4.4.0. WARUNKI FINANSOWE UDZIAŁU:
 koszty wystawowe 4.1. plus koszty osobowe 4.2. – do wyboru pakiet (wariant) A lub B:

4.4.1. PAKIET (WARIANT) A:
Koszty wystawowe opisane w 4.1.0. = 3540Euro.
Koszty osobowe opisane w  4.2.0. = 1695Euro.

Razem:  koszty wystawowe 4.1.0. plus koszty osobowe 4.2.0. = równowartość 5235Euro +23%VAT.*,**,***.

4.4.2. PAKIET (WARIANT) B:
Koszty wystawowe opisane w 4.1.0. = 3540Euro
Koszty osobowe opisane w 4.3.2. = 80Euro/osoby
Razem: koszty wystawowe 4.1.0. plus koszty osobowe 4.3.2. = równowartość 3620Euro +23%VAT.*,**.***.

4.4.3. Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.

* Koszty uczestnictwa w wystawie stanowią koszt uzyskania przychodu.
** Istnieje  możliwość uzyskania refundacji ze środków europejskich funduszy krajowych i regionalnych.
*** Istnieje możliwość uzyskania refundacji kosztów uczestnictwa do 50% – wnioski przesyłamy drogą elektroniczną
i monitorujemy proces kwalifikacji od chwili wypełnienia wniosku, przez jego złożenie do chwili rozliczenia projektu.

5.0.0. TRANSPORT EKSPONATÓW: organizuje nasz partner C. Hartwig Gdynia S.A. – szczegóły po przesłaniu zgłoszenia.

6.0.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
6.1.0. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wysłanie podpisanego i opieczętowanego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl
6.2.0. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w wystawie.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl
6.3.0. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie równe raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata w wysokości 50% wartości płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
6.4.0. Druga rata w wysokości 50% wartości płatna do dnia: 10 stycznia 2019 na podstawie faktury VAT.

7.0.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
7.1.0. Płatności wynikające z p.6 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.
7.2.0. W przypadkach indywidualnych płatności mogą być rozłożone na kilka równych rat w ilości do ustalenia.

8.0.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
8.1.0. W przypadku rezygnacji z udziału po 11 stycznia 2019 uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
8.2.0. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w termini po 28 grudnia 2018 uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
8.3.0. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 7 grudnia 2018 uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.

9.0.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
9.1.0.Wszelkie reklamacje uczestników POLAND-IRAN 2019 należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
9.1.1. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

10.0.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1.0. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.9.2.0. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

czytaj więcej….

Leave a Reply