Izba Gospodarcza Medycyna Polska podpisała porozumienie o współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej

with Brak komentarzy

W lutym br. Zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Urszuli Jaworskiej (FUJ) a Izbą Gospodarczą Medycyna Polska. Fundacja jest bardzo aktywną organizacją pacjentów działającą od 22 lat, a jej Prezes Pani Urszula Jaworska niezwykle aktywną i znaną animatorką tej organizacji. Więcej informacji o fundacji http://www.fundacjauj.pl/ . Wspólnie zamierzamy tworzyć i realizować różne przedsięwzięcia i tworzyć programy między innymi koordynowanej opieki zdrowotnej dla pacjentów chorych na cukrzycę, SM i inne. Będziemy dbać aby w programach znalazły zastosowanie różne rozwiązania telemedyczne i teleopiekuńcze.

Ryszard Olszanowski
Prezes Izby

Leave a Reply