Trwa rejestracja na jubileuszową, dziesiątą edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego

with Brak komentarzy

 

Trwa rejestracja na jubileuszową, dziesiątą edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego

(European Economic Congress – EEC, Katowice, 14-16 maja 2018 r.),

największą imprezę gospodarczą w Europie Centralnej.

 

Podobnie jak w ubiegłych latach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie zabraknie także sesji poświęconych różnym aspektom funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i innych krajach.

 

Poniżej ramowe programy sesji EEC 2018 dotyczących sektora medycznego:

  • Finansowanie systemów ochrony zdrowia – przegląd rozwiązań, rekomendacje
  • Zdrowie publiczne. Profilaktyka i edukacja
  • Nowe technologie w medycynie – od leków do cyfryzacji
  • Choroby cywilizacyjne XXI wieku
  • Biotechnologia w Polsce – kosztochłonna mrzonka czy realna szansa?

 

EEC 2018 stwarza znakomitą okazję do kontynuowania dyskusji na niektóre tematy poruszone w trakcie niedawnego III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC, Health Challenges Congress, Katowice, 8-10 marca 2018 r.), na którym obecni byli przedstawicieli niemal wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia.

Europejski Kongres Gospodarczy kolejny raz stanie się forum reprezentatywnej i opiniotwórczej debaty dotyczącej, między innymi, najważniejszych zmian w polskim systemie opieki zdrowotnej oraz organizacji leczenia i profilaktyki wybranych chorób cywilizacyjnych XXI wieku.

Osobne sesje poświęcone będą rozwojowi nowych technologii w medycynie – zarówno diagnostycznych, jak również w obszarze innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych.

 

 

Więcej o Kongresie oraz rejestracja: www.eecpoland.eu

Leave a Reply