dr Teresa Dryl-Rydzyńska powołana na funkcję Przewodniczącej Komitetu Zdrowia KIG

with Brak komentarzy

Pragnę poinformować członków Izby oraz gości naszej strony, że Wiceprzewodnicząca Rady naszej Izby Koleżanka dr Teresa Dryl-Rydzyńska została powołana na funkcję Przewodniczącej Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) w kadencji 2017 – 2021. Decyzją Przewodniczącej Komitetu, na Sekretarza Komitetu został powołany Przewodniczący Rady naszej Izby Kol. Andrzej Czubek a na Wiceprzewodniczącego Komitetu niżej podpisany. Koleżance i Koledze serdecznie gratuluję, życząc aktywnej działalności i sukcesów. Myślę, że jest to bardzo dobra wiadomość dla członków Izby. Aktywna działalność Komitetu Zdrowia KIG przekłada się na możliwość wyrażania naszej opinii i stanowisk w odniesieniu do tworzonego prawa i zmian w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej. Do pracy w składzie Komitetu Zdrowia zostali zaproszeni i zaproszenie przyjęli tacy uznani eksperci sektora ochrony zdrowia jak: Prof. Małgorzata Gałązka-Sobotka (Uczelnia Łazarskiego), Jakub Szulc (E&Y), dr Piotr Warczyński (WUM) czy Urszula Jaworska (Prezes Fundacji pacjentów Jej imienia). Pełen skład komitetu oraz informacja o pracy poszczególnych komitetów KIG na stronie www.kig.pl  .

dr Teresa Dryl-Rydzyńska - powołana na funkcję Przewodniczącej Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) w kadencji 2017 – 2021

Ryszard Olszanowski

Prezes Izby

Leave a Reply