KONKURS MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU 2017

with Brak komentarzy

Konkurs

Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

 

Nagroda główna 40 000 zł

 

 

Kategorie konkursowe

 

Mikroprzedsiębiorca

kategoria uniwersalna dla wszystkich Mikroprzedsiębiorców

Senior

kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2011 roku

Progres

kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2011 a 31 grudnia 2014 roku

Start

kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2015 roku

Młody Biznes

kategoria dla Mikroprzedsiębiorców
urodzonych po 1 stycznia 1988 roku

 

 

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, zatrudniający poniżej 10 pracowników,
których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów Euro.

 

 

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w dniach:

1-31 marca 2018 roku

na stronie konkursu: www.mikroprzedsiebiorcaroku.com

 

 

Cele Konkursu

Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest promocja i wspieranie przedsiębiorczości,
zachęcanie do aktywności gospodarczej na lokalnych rynkach oraz zakładania własnych
firm. W konkursie nagradzani są przedsiębiorcy, których sukces stanowi przykład
efektywnego biznesu oraz innowacyjnego myślenia gospodarczego.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku organizowany jest od 2005 roku. Dotychczas,
w kilkunastu edycjach Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku udział wzięło ponad
2500 przedsiębiorców. W gronie blisko 120 nagrodzonych znalazły się podmioty o różnym
charakterze działalności.

 

 

Ocena Zgłoszonych Mikroprzedsiębiorstw

Kapituła Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, składająca się z autorytetów w dziedzinach
związanych z prowadzeniem biznesu ocenia m.in.:

·         pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania
          trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,

·         nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć,

·         strategię oraz sposób prowadzenia działalności sprzyjający rozwojowi firmy,

·         wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność,

·         markę – główny produkt lub usługę, a także sposoby dystrybucji i promocji.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy w szczególności firmy, które wyróżniają się ciekawymi
i innowacyjnymi rozwiązaniami biznesowymi. Mile widziane są mikroprzedsiębiorstwa,
których wizja rozwoju sięga rynków globalnych.

Pełny regulamin konkursu: www.mikroprzedsiebiorcaroku.com

 

Gala Finałowa – czerwiec 2018

Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa podczas której wręczone zostaną nagrody
i wyróżnienia. Wydarzenie będzie również okazją do rozmów na temat przyszłości
mikroprzedsiębiorczości w Polsce oraz okazją do spotkania środowisk przedsiębiorców,
którzy swój biznes traktują jako wyzwanie służące rozwojowi gospodarczemu w Polsce
oraz lokalnym społecznościom.

 

Kontakt dla uczestników

kontakt@mikroprzedsiebiorcaroku.com

 


Kontakt w sprawach współpracy, partnerstwa i patronatów:
Maciej ‘Matt’ Iwankiewicz     mobile +48 601 892749     matt.macivan@gmail.com

 

Leave a Reply